ប្រោនសូមណែនាំលក្ខខណ្ឌសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនដល់ទីកន្លែងរហ័សទាន់ចិត្តថ្មី

ឥតគិតថ្លៃលើសេវាដឹកជញ្ជូន (តម្រូវចាប់ពី $8ឡើងទៅ) ឬ ៥០សេនសម្រាប់ការកុម៉្មង់តិចជាង$8 (តម្រូវចាប់ពី$5 ឡើងទៅ)

អតិថិជនអាចទូរស័ព្ទមកលេខ 023-215-215 Deliveryman របស់ប្រោននឹងដឹកយកភេសជ្ជៈ​ អាហារ ឬ នំដែលបានកុម៉្មង់ជូនដល់ទីកន្លែង ដែលអាចសន្សំសំចៃពេលវេលា និង ផ្តល់ភាពងាយស្រួលជូនអតិថិជនគ្រប់ៗគ្នា។

> រៀងរាល់ថ្ងៃ ចាប់ពីម៉ោង ៧ព្រឹក-៥ល្ងាច (ទីក្រុងភ្នំពេញប៉ុណ្ណោះ)

 

Introducing new Brown Delivery Service terms & conditions

Free delivery for order from $8 or 50 cents fee will be charged for order below $8 (minimum order starts at $5)

Save your time from the convenience of your desk/home by calling 023-215-215. Brown Deliveryman will deliver your favorite drinks, food or pastries right to your front door :)

> Every day from 7AM-5PM (Phnom Penh only)